Central Committee meeting about National Ordinance amending the Civil Code on Tuesday

Monday, 26 June 2017

The Central Committee will meet in a session on June 27, 2017. The Minister of Public Health, Social Development and Labor will be present.

The Central Committee meeting has been set for Tuesday, June 27, 2017 at 14.00 hrs in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelminastraat #1 in Philipsburg.

The agenda point is:

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere landsverordeningen in verband met de vervanging van de zevende titel A van Boek 7A door een nieuwe titel 10 van Boek 7 regelende voorschriften voor arbeidsovereenkomsten (Draft National Ordinance amending the Civil Code and some other national regulations relating to the replacement of Seventh Title A of Book 7A by a new Title 10 of Book 7 Regulatory Arrangements for Employment Contracts)

Get in contact

Wilhelminastraat #1
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:


Fax:
+(721) 542-0812
+(721) 542-2929

+(721) 542-0306

E-mail: info@sxmparliament.org