Plenary Public session of Parliament regarding several Draft Laws concerning unusual financial transactions

Tuesday, 07 May 2019

PHILIPSBURG, Sint Maarten – The House of Parliament will sit in a Plenary Public meeting on Wednesday, May 8, 2019. The Minister of Justice will be present.

The Plenary Public meeting which was originally scheduled for April 23, 2019 but was not continued due to a lack of quorum has been rescheduled for Wednesday, May 8, 2019 at 16.00 hrs. in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelminastraat #1 in Philipsburg.

The agenda points are:

  1. Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten naar aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force (Zittingsjaar 2018-2019-120) (IS/142/2018-2019 d.d. 4 oktober 2018)

(National Ordinance amending the National Ordinance on the obligation to notify cross-border money transfers in response to recommendations 32 and 33 of the Financial Action Task Force (Parliamentary Year 2018-2019-120) (IS/142/2018-2019, dated October 4, 2018))

  1. Ontwerp Landsverordening houdende regels teneinde te voldoen aan aanbeveling 29 van de Financial Action Task Force omtrent financiële inlichtingeenheden (Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) (Zittingsjaar 2018-2019-124) (IS/604/2018-2019 d.d. 18 februari 2019)

(National Ordinance containing rules in order to comply with recommendation 29 of the Financial Action Task Force concerning Financial Intelligence units (National Ordinance Financial Intelligence Unit (Parliamentary Year 2018-2019-124) (IS/604/2018-2019, dated February 18, 2019))

  1. Ontwerp van Landsverordening houdende regels ter voorkoming van en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) (Zittingsjaar 2018-2019-125) (IS/605/2018-2019 d.d. 18 februari 2019)

(National Ordinance containing rules to prevent and combat money laundering and terrorism financing in response to the recommendations of the Financial Action Task Force (National Ordinance combatting money laundering and terrorism financing (Parliamentary Year 2018-2019-125) (IS/605/2018-2019, dated February 18, 2019))

Get in contact

Wilhelminastraat #1
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:


Fax:
+(721) 542-0812
+(721) 542-2929

+(721) 542-0306

E-mail: info@sxmparliament.org