Organization
Based on article 44 of the Constitution, the Parliament represents the entire population of Sint Maarten. This institution consists of 15 Members and has as main tasks: supervise the Government and act as co-legislator.

The secretariat of Parliament is the department within the Parliament that is responsible for providing organizational, administrative and legal support to Parliament in the execution of its tasks.

The secretariat is currently looking for a suitable candidate for the function of:

Assistant to the Griffiers/Medewerker PR

Responsibilities include but are not limited to:

 • Providing information to the public about Parliament through for example press releases
 • Advising on overall public relations of Parliament
 • Drafting of promotional material such as folders, posters, videos etc.
 • Organizing of information sessions for the public
 • Coordinating visits from schools and other groups to the Parliament building
 • Assisting the Secretary General and Acting Secretaries General with secretarial and administrative activities
 • Advising on protocol matters

Requirements, knowledge and skills:

 • Completed MBO (MEAO) education or equivalent qualification;
 • A minimum of 3 years work experience in a similar position;
 • Excellent written and oral expression skills in both Dutch and English;
 • Knowledge of public relations methods and techniques;
 • Knowledge of management supportive methods;
 • Knowledge of regular archiving and documentation techniques;
 • Ability to use Microsoft Office applications;

We offer:

 • An interesting and challenging job;
 • The salary is based on a 40-hour work week ranging between NAF. 3.751 and NAF. 6.070 depending on knowledge and experience.

Contact information:
You may send your application by mail to the Secretary General of Parliament, Mrs. N.R. Guishard-Joubert, LL.M., Wilhelminastraat 1, Sint Maarten or by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. before July 3, 2017.

For more information about the function and organization, please contact Mrs. N.R. Guishard-Joubert, LL.M., Secretary General, through telephone numbers (1-721) 542-0812/542-0635.

 


 

Namens de Staten nodigt de benoemingscommissie Ombudsman St. Maarten kandidaten uit te solliciteren naar de functie:

Ombudsman van St. Maarten

Het ambt van de Ombudsman heeft als basis de Landsverordening regelende de instelling van een ombudsman (Landsverordening ombudsman) (A.B. 2010 no. 87). De Ombudsman (M/V) wordt op voordracht van de benoemingscommissie, gevormd door de vicevoorzitter van de Raad van Advies, de president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, door de Staten benoemd voor een periode van 7 jaar.

De Ombudsman is een eenhoofdig Hoog College van Staat die naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief onderzoekt en toetst of een bepaalde gedraging van een ambtenaar of van een lid van een orgaan verricht in de uitoefening van zijn/haar functie, aan de geldende behoorlijkheidsvereisten voldoet, teneinde daaromtrent een oordeel, of een conclusie te geven of aanbevelingen te verstrekken. Van de Ombudsman wordt verder een zelfstandige uitvoering van de volgende taken verwacht:

 • het doen van voorstellen ter oplossing van ingediende of geconstateerde dan wel in behandeling zijnde klachten;
 • het bemiddelen tussen de burger en het bestuursorgaan;
 • het geven van een oordeel met betrekking tot de (on)rechtmatigheid van een overheidshandelen jegens de burger(s).

De Ombudsman is tevens conform de Staatsregeling en de Landsverordening Constitutioneel Hof belast met het aanhangig maken van een zaak ter gehele of gedeeltelijke vernietiging van een bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regeling.

Functie-eisen/profiel:

Kennis en deskundigheid

 • kennis van en inzicht in bestuurlijke en constitutionele verhoudingen;
 • kennis van het recht van St. Maarten, in het bijzonder het staats-en bestuursrecht;
 • economie en financiën;
 • educatieve, sociaal-maatschappelijke en politieke aangelegenheden;
 • het beschikken over uitgebreide kennis op vakgebieden, zijnde: een afgeronde juridische opleiding op academisch niveau;

Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden

 • organisatiegericht kunnen aansturen: initiatief nemend, overzicht hebben en richtinggevend;
 • inzicht in de werking van politiek en overheid;
 • vermogen om zich in andere rechtsgebieden en beleidsterreinen te verdiepen;
 • vanuit een onafhankelijke positie een bijdrage kunnen leveren met betrekking tot behoorlijk bestuur bij de oordeelvorming en besluitvorming in de relatie burger en overheid;
 • communicatief: op academisch niveau verbaal en schriftelijk rapporteren in de Nederlandse en Engelse taal;
 • sterk ontwikkeld onderzoek en analytisch vermogen;
 • gezaghebbend: boven de politiek en partijen kunnen staan;
 • sterke affiniteit met burgers en de media;
 • onpartijdigheid;
 • inlevingsvermogen;
 • oplossingsgerichte instelling;
 • besluitvaardigheid;
 • tactvol/diplomatisch;
 • stressbestendigheid;

Bijzondere eigenschappen en voorwaarden

 • de Ombudsman moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • ingezetene van St. Maarten;
 • integer;
 • 45 jaar of ouder zijn;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • van onbesproken en onberispelijke reputatie;
 • brede belangstelling en meer dan 5 jaar ervaring in een functie op academisch niveau;
 • geen onverenigbare (neven)functies of tegenstrijdige belangen die twijfel over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Ombudsman kan opwekken (artikel 4 Landsverordening ombudsman);
 • flexibiliteit in de omgang met de burger en de overheid;
 • affiniteit met managementtaken;
 • goede contactuele eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden

Bezoldiging conform schaal 17 van de bezoldigingsregeling (A.B. 2010, no. 21). Representatie toelage van 6 procent van de bezoldiging.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van een selectieprocedure, alsmede een medische keuring en verklaring van goed gedrag.

Schriftelijke sollicitaties dienen, vergezeld van een Curriculum Vitae, inclusief kopieën van behaalde diploma’s, uiterlijk 26 juni 2017 aanstaande in een enveloppe met vermelding “Sollicitatie Ombudsman” gericht te worden aan:

De Vicevoorzitter van de Raad van Advies Sint Maarten, mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon, Raad van Advies, E.C. Richardsonstreet 13, Philipsburg, St. Maarten.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Vicevoorzitter Raad van Advies, mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon tel: +1-721-542-0953.