folder Draft National Ordinances

Categories

Documents

pdf ZJ 2011 2012 024 Popular

Initiatieflandsverordening tot invoering van regels en tot wijziging van de Ei­landsverordening van de 26ste juli 2010 houdende regels omtrent de verlening van een concessie voor de opwekking en levering van elek­triciteit (Verordening electrici­teits­­con­cessie) AB 2010 Nr. 27, ter bevor­dering van een doelmatig gebruik en beheersing van de kosten van energie

pdf ZJ 2011 2012 027 Popular

Initiatieflandsverordening tot wijziging van de Logeergastenbelastingverordening Sint Maarten

pdf ZJ 2012-2013-033 Popular

Initiatieflandsverordening tot wijziging van de landsverordening natuurbescherming Sint Maarten van 1 september 2003 (AB 2003, no. 25)

pdf ZJ 2013-2014-037 Popular

Initiatieflandsverordening tot instelling van een Timeshare Autoriteit (Sint Maarten Timeshare Authority Ordinance)

pdf ZJ 2013-2014-038 Popular

Initiatieflandsverordening tot herziening van de regels betreffende timeshare (Timeshare Ordinance)

pdf ZJ 2013-2014-043 Popular

Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2011

pdf ZJ 2014-2015-046 Popular

Landsverordening tot wijziging van de Legesverordening ter verhoging van leges voor paspoorten vanwege verhoging van af te dragen rijksleges voor paspoorten