Central Committee meeting of Parliament about the adaptation report Proposal for a Kingdom Act to amend the Passport Act

Wednesday, 20 March 2019

PHILIPSBURG, Sint Maarten – The House of Parliament will sit in a Central Committee meeting on Thursday, March 21, 2019.

The Central Committee meeting is scheduled for 13.00 hrs. in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelminastraat #1 in Philipsburg.

The agenda point is:

Vaststelling verslag Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047/R2108)  (IS/206/2018-2019 d.d. 16 oktober 2018)

Get in contact

Wilhelminastraat #1
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:


Fax:
+(721) 542-0812
+(721) 542-2929

+(721) 542-0306

E-mail: info@sxmparliament.org